Környezettudatosság

A Royalpack munkatársai tudomással bírnak arról, hogy a faalapú ipari csomagolóanyagok gyártása során a természet erőforrásaival gazdálkodnak, amely különös felelősséget jelent. Ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a termelésünket ökológiai szempontból fenntartható módon végezzük és a lehető legkisebb mértékben terheljük a környezetet.

A Royalpack számos olyan intézkedést és technológia megoldást vezetett be, amelyek közös célja az ökológia lábnyomunk csökkentése:

Megbízható beszállítók

Olyan beszállítóktól igyekszünk alapanyagot vásárolni, akik maguk is felelősségteljesen és fenntartható módon gazdálkodnak a természet erőforrásaival.

Hulladékhasznosítás

A termelésünk során keletkező fűrészport és a másként nem hasznosítható fa hulladékot összegyűjtjük, feldolgozzuk és pelletként újrahasznosítjuk.

Vízbázisok védelme

Kiemelten ügyelünk arra, hogy a természetes vízbázisokat védjük, ezért a keletkező csapadékvizet részben összegyűjtjük és felhasználjuk a működésünk során.

A megújuló energia részarányát folyamatosan növeljük az energia felhasználásunk során.

Az energiatudatos fogyasztás érdekében törekszünk az energiatakarékos termelőeszközök beszerzésére.

mérsékelt gáz kibocsátás

A lehetőségekhez mérten csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását.

mérsékelt Hulladék termelés

A tevékenységünk során veszélyes hulladék nem keletkezik, a telephelyeken keletkező kommunális hulladékok mennyiségét pedig igyekszünk folyamatosan csökkenteni és a kommunális hulladékot szelektíven gyűjteni.

Felelősségteljes gazdálkodás

A saját munkaszervezetünkön belül és a beszállítóinkkal szemben is érvényesítjük az erőforrásokkal való felelősségteljes gazdálkodás követelményét.

Intézkedésink segítségével folyamatosan igyekszünk mérsékelni a környezetre gyakorolt hatásunkat, így ökológiai lábnyomunkat mára minimálisra csökkentettük. Ugyanakkor továbbra is azért dolgozunk, hogy a jövőben még fenntarthatóbbá váljunk!

A Royalpack fenntartható fejlődésért és gazdálkodásért tett intézkedései számokban:

9.000

m3 / év

feldolgozott fűrészáru
és laplemez áru mennyisége

300.000

kg / év

előállított környezetbarát
pellet mennyisége

300

kg / év

újrahasznosítás után visszamaradó fahamu
mennyisége

150

kWp

napelemes kiserőművek teljesítménye

A Royalpack ügyfelei közé ismert multinacionális cégek és neves magyar vállalatok tartoznak az ország egész területéről és a régió országaiból.

Amennyiben hullámkarton vagy kartonplaszt ipari csomagolóanyagra van szüksége, keresse cégcsoportunk másik tagját, a StancPackot!

Ajánlatkérés